ประชุมผู้บริหารเพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.  และได้มอบหมายให้ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานโครงการประชุมและจัดทำสรุป
ผลการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยผ่านระบบ Google meet
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น