โครงการมหกรรมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการ
สักนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี นางรุ่งทิวา ศรีวรขาน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม และคณะเยี่ยมชม
โครงการมหกรรมวิชาการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2 เมษายน 2564
ณ  สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น