โครงการสร้างการรับรู้และเสวนาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม การเรียนรู้ พ.ศ. …

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ผู้จัด ” โครงการสร้างการรับรู้และเสวนาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

การเรียนรู้ พ.ศ. …” ได้รับเกียรติจาก นายอนุชิต สังฆสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ คือ

๑. เพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.

ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …

๒. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …ของบุคลากร

๓. เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …

กำหนดจัดโครงการ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดาวน์โหลดภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://web.facebook.com/nfe.prachinburi/posts/1116176139227750

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น