ประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่  23  ธันวาคม 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายปิยวิทย์  เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวบัณฑิตา  วงษ์วุฒิภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน
ประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น