เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
ได้มอบหมายให้ นางจินตนา ผาโท ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ เข้ารับเกียรติบัตร
รางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี และ นางสาวกิตติวรา พานทอง  ตำแหน่งบรรณารักษ์
และ นางสาวพรพิมล โพธิวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบันและบรรณารักษ์ในอนาคตและ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น