ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่  9  ธันวาคม  2564  จังหวัดปราจีนบุรีเชิญรับชมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
และประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบออนไลน์  Cisco Webex Meetings โดย นายปิยวิทย์  เชิดกลิ่น  ผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน. จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้   นายสุบิน  ผลอนุรักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นางสาวศันสนีย์  ไพโรจน์วุฒิพงศ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น