ประชุมการจัดทำหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน
กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
 ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำหลักสูตร รายวิชาเลือกเสรี ของสถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น