การประชุมเพื่อรายงานผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โครงการ ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ประธาน
ในการประชุม พร้อมด้วย นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
การประชุมเพื่อรายงานผลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โครงการ
ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) กิจกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) ระหว่างวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ google Meet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น