กิจกรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ภาคปฏิบัติ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายปิยวิทย์   เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นาโมเดล” ภาคปฏิบัติ สำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564  ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดราจีนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น