อบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติสร้างความสามัคคีปรองดอง ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กันยายน  2564  นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติสร้างความสามัคคีปรองดอง ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมี นางสาวทรงศรี   วีระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธาน การอบรมออนไลน์ด้วย
โปรแกรม  Microsoft Team

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น