ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 ภาคเรียนที่1/2565 สำหรับ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อหนังสื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more