เผยแพร่เอกสารการประเมินองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

เผยแพร่เอกสารการประเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

รางวัลผู้ชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตราด ในโครงการจิตอาสา ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ประจำปี 2565 กิจกรรมประกวดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน ร.9

Read more