ติดต่อเรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
e-mail : pb_nfedc@nfe.go.th