ประชุม บุคลากร ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 16 เมษายน 256

Read more

พิธีถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี”

วันที่ 6 เมษายน 2564

Read more

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่แผน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 4/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 3 เมยษา 2564 

Read more

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 3 เมษายน 2564

Read more

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

การจัดการศึกษาเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

โครงการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด รุ่นที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more