[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

         

สถานที่ตั้ง

           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งอยู่บนถนน สุวรรณศร-เขาใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 037-482015 และโทรสาร 037-482079
ประกอบด้วยอาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง และอาคาร พัสดุ 2 หลัง

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี เป็นสำนักงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 สังกัดกรมดารศึกษานอกโรงเรียน โดยยุบรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 50 แห่ง โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 70 แห่ง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีและห้องสมุดประชาชนเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานใหม่ ชื่อว่า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี มีสถานะเป็นสถานศึกษา มีชื่อย่อว่า ศนจ.ปจ. รับผิดชอบจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชนทั่วไปที่ด้อยโอกาส ต่อมา พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรีป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี มีชื่อย่อว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริการ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดปราจีนบุรี

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
 หมู่  5  ถนนสุวรรณศร-เขาใหญ่  ตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3748-2015  
โทรสาร  0-3748-2079 ratchanee.vittaya@hotmail.com  t_nuiinter@hotmail.com  lek_king@windowslive.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03
 
body{ /* IE */ filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* Chrome, Safari */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Firefox */ filter: grayscale(1); }