[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

  

ประวัติสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนปัจจุบันสังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2528 โดยการยุบรวมโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อที่ 50  โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 69  โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ 70  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี และห้องสมุดประชาชนอำเภอ รวมกิจการเป็น "ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี" มีชื่อย่อว่า  "ศนจ.ปจ."

 

จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 136 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 4,762.362 ตร.กม. หรือประมาณ 2,976,476 ไร่ จังหวัดปราจีนบุรี 
         
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา

มีประชากร ทั้งสิ้น 449,668 คน บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญ รุ่งเรืองมาตั้งแต่ประมาณ 1,500 ปี ในสมัยทวารวดี และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงประมาณ 800 ปีในสมัยลพบุรี ดังปรากฏหลักฐานเป็นเมืองโบราณมีคูน้ำและคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบที่ตำบล โคกปีบ อำเภอศรีมโหสถมีโบราณสถาน ได้แก่ ศาสนาสถาน เทวาลัย สถูป สระน้ำ บ่อน้ำ ฯลฯ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด ฯลฯ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
ในปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยพื้นที่ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี

ปราจีนบุรี เป็นเมืองทางตะวันออก ที่ตั้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2410 ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีพระราชดำรัสตรัสสั่งให้กรมหมื่นบวรวิชัยชาญ เป็นผู้วางแผนผังสร้างเมืองริมฝั่ง แม่น้ำบางปะกง (แม่น้ำปาจีนบุรี) เกณฑ์ชาวมอญบ้านสามโคกเมืองปทุมฯ มาตั้งกองทำอิฐก่อกำแพงเมือง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2415 เพราะเมืองปราจีนเป็นเมืองหน้าศึก และระหว่างปี พ.ศ. 2416-2417 ได้มีการสร้างตึกโรงงานขึ้นที่ปากคลองฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง เพื่อใช้เป็นที่เก็บทองคำ เพราะมีการถลุงแร่ทองคำที่ขุดมาจากเมืองกบินทร์บุรีในขณะนั้น

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
 หมู่  5  ถนนสุวรรณศร-เขาใหญ่  ตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3748-2015  
โทรสาร  0-3748-2079 ratchanee.vittaya@hotmail.com  t_nuiinter@hotmail.com  lek_king@windowslive.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03