กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำห้องสมุดฯ ให้แก่นักศึกษากศน. อำเภอศรีมโหสถ ภาคการเรียนที่ 1/2564

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึก “ทำด้วยมือ ให้ด้วยใจ” (ครั้งที่ 3/2564)

10 กุมภาพันธ์ 2564 ห

Read more

โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึก “ทำด้วยมือ ให้ด้วยใจ” ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564

Read more

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำห้องสมุดฯ ให้แก่นักศึกษากศน. อำเภอศรีมโหสถ ภาคการเรียนที่ 2/2563

วันที่ 6 ธันวาคม 256

Read more