กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำห้องสมุดฯ ให้แก่นักศึกษากศน. อำเภอศรีมโหสถ ภาคการเรียนที่ 1/2564

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึก “ทำด้วยมือ ให้ด้วยใจ” (ครั้งที่ 3/2564)

10 กุมภาพันธ์ 2564 ห

Read more

โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการประดิษฐ์ของที่ระลึก “ทำด้วยมือ ให้ด้วยใจ” ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564

Read more